AAA
Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich
Pogodne, radosne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa jest przyjemnością.

Rozkład dnia

6.45 -7.45     

schodzenie się dzieci, kontakty  indywidualne  z wychowankami i rodzicami, zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych;  praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy ruchowe, dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne; ćwiczenia poranne;

7.45- 8.00     

czynności samoobsługowe; przygotowanie do śniadania

8.00-8.30      

śniadanie; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego  spożywania posiłku.

8.30 -9.00     

zabiegi higieniczne, przygotowanie się do zajęć

9.00-10.45    

zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe

10.45- 11.00 

zabiegi higieniczne oraz przygotowanie do obiadu

 11.00-11.45 

obiad; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

11.45-13.45     

relaksacja;

zabawy i gry kierowane i niekierowane; zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; zabawy dowolne w sali, obserwacja dzieci

13.45-14.05

podwieczorek

14.05-15.45

tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dowolne z inicjatywy dzieci, czytanie książek, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali; rozchodzenie się dzieci