AAA
Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich
Pogodne, radosne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa jest przyjemnością.

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole umożliwia dzieciom wyrównanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska prowadząc systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zajęcia dodatkowe:

  • Zajęcia nauki języka angielskiego

  • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

  • Spotkania z Filharmonią

  • Zajęcia teatralne

  • Kółko plastyczne

  • Zajęcia rytmiczne 

  • Religia

Udział w konkursach i turniejach.