AAA
Przedszkole Samorządowe w Kowalach Oleckich
Pogodne, radosne, beztroskie dzieciństwo, gdzie nauka wydaje się zabawą, a zabawa jest przyjemnością.

Nasze Przedszkole

Nasza placówka jest przedszkolem publicznym, prowadzi działalność wychowawczo - dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jest zlokalizowana w budynku gimnazjum. Jesteśmy przedszkolem 4- oddziałowym. Siedziba przedszkola znajduje się w Kowalach Oleckich przy ul. Witosa 6, tel. 0 87 523 87 28. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kowale Oleckie, a  nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Olsztynie. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy /z przerwą wakacyjną/ w godz. 6.45-15.45 od poniedziałku do piątku.

Sale do zabaw i zajęć są wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesu. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami zatwierdzonymi przez MEN.

Dzieci, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych rodziców, mogą korzystać z całodziennego pobytu w przedszkolu i 3 posiłków, 5 godzin pobytu i 1 posiłku /obiadu/ oraz bezpłatnie. Korzystanie z przedszkola jest odpłatne.

Zaplecze socjalne przedszkola stanowią cztery sale dydaktyczne, łazienki -przystosowane do potrzeb małych dzieci, kuchnia, stołówka, szatnie, holl i plac zabaw z ogrodem. Wszystkie pomieszczenia są nowe, przestronne, nowocześnie wyposażone i zadbane. Dzieci mają do dyspozycji dwa komputery, wysokiej jakości pomoce dydaktyczne i zabawki. W przedszkolu są cztery grupy wiekowe: 3-latki, 4-latki, 5-latki oraz 6- latki.

Pragniemy, aby nasza placówka była kreatywna, motywowała do działania, tworzyła atmosferę ciągłych poszukiwań. Naszym celem jest: zapewnienie wychowankom bezpiecznego, wszechstronnego i radosnego rozwoju, prowadzenie nauczania i wychowania o najwyższej jakości, by w ten sposób przygotować dziecko do lepszego rozumienia świata i odnalezienia w nim swojego miejsca. Głównym zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest organizowanie środowiska przedszkolnego, dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, właściwe kształtowanie ich postaw, przekonań i zainteresowań, wyrabianie umiejętności i sprawności oraz stopniowe poszerzanie ich wiedzy.